Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip: 300.000 VNĐ

Chúc các bạn may mắn ngày :06-12-20
Nạp đủ tiền,tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
06-12-20 Kon Tum
Khánh Hòa
05-12-20Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 0 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 0 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 6 Đắc Nông
230
04-12-20Gia Lai: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 9 Gia Lai,
Trúng đuôi 8 Ninh Thuận
244
03-12-20Bình Định: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Quảng Bình: Đầu: 3 - Đuôi: 6
Trúng đầu 6 Quảng Trị,
Trúng đuôi 6 Quảng Bình
236
02-12-20Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Trúng đầu 2 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 5 Khánh Hòa
274
01-12-20Đắc Lắc: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Quảng Nam: Đầu: 7 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 4 Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
260
30-11-20TT Huế: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Phú Yên: Đầu: 7 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 1 TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
254
29-11-20Kon Tum: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đuôi 8 Khánh Hòa
250
28-11-20Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Quảng Ngãi: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 0 Đà Nẵng,
Trúng đầu 0 Đắc Nông
240
27-11-20Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 0
Trúng đầu 4 Gia Lai,
Trúng đuôi 0 Ninh Thuận
248
26-11-20Bình Định: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Quảng Trị: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 3
Trúng đầu 6 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đuôi 3 Quảng Bình
244
25-11-20Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 6 Đà Nẵng,
Trúng đầu 4 Khánh Hòa
211
24-11-20Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Quảng Nam: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
295
23-11-20TT Huế: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Phú Yên: Đầu: 6 - Đuôi: 9
Trúng đầu 6 Phú Yên227
22-11-20Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 2 Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
247
21-11-20Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Đắc Nông: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đầu 2 Quảng Ngãi
250
20-11-20Gia Lai: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 5 Gia Lai267
19-11-20Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Quảng Bình: Đầu: 8 - Đuôi: 6
Trúng đầu 8 Bình Định,
Trúng đầu 8 Quảng Bình
255
18-11-20Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 8 Khánh Hòa
240
17-11-20Đắc Lắc: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 1 Đắc Lắc,
Trúng đầu 2 Quảng Nam
280
16-11-20TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng đuôi 5 Phú Yên
284
15-11-20Kon Tum: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 2 Khánh Hòa267
14-11-20Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Quảng Ngãi: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 2 - Đuôi: 8
Trúng đầu 6 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 8 Đắc Nông
264
13-11-20Gia Lai: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng đuôi 8 Ninh Thuận
292
12-11-20Bình Định: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 4 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đuôi 3 Quảng Bình
255
11-11-20Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Trúng đầu 0 Đà Nẵng,
Trúng đầu 1 Khánh Hòa
246
10-11-20Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Trúng đầu 9 Đắc Lắc,
Trúng đầu 9 Quảng Nam
254
09-11-20TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Phú Yên: Đầu: 6 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt TT Huế264
08-11-20Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
282
07-11-20Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Đắc Nông: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 3 Đắc Nông
236
06-11-20Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng đuôi 0 Ninh Thuận
226
05-11-20Bình Định: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 9 Bình Định,
Trúng đầu 5 Quảng Bình
239