Xíu Chủ Miền Nam Siêu Víp: 500.000 VNĐ

Nạp Card Nhận Số Chắc Thắng ngày :27-11-20
Sau khi nạp đủ tiền, tải lại trang để nhận sốNgày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
27-11-20 Vĩnh Long
Bình Dương
Trà Vinh
26-11-20Tây Ninh: 755,
An Giang: 852,
Bình Thuận: 244
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
489
25-11-20Đồng Nai: 357,
Cần Thơ: 847,
Sóc Trăng: 117
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
745
24-11-20Bến Tre: 463,
Vũng Tàu: 846,
Bạc Liêu: 698
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
588
23-11-20TP HCM: 875,
Đồng Tháp: 235,
Cà Mau: 980
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
685
22-11-20Tiền Giang: 772,
Kiên Giang: 305,
Đà Lạt: 246
Trúng Tiền Giang,
Trúng Đà Lạt
422
21-11-20TP HCM: 850,
Long An: 840,
Bình Phước: 210,
Hậu Giang: 977
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
553
20-11-20Vĩnh Long: 657,
Bình Dương: 047,
Trà Vinh: 536
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
324
19-11-20Tây Ninh: 884,
An Giang: 200,
Bình Thuận: 131
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
900
18-11-20Đồng Nai: 903,
Cần Thơ: 036,
Sóc Trăng: 911
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
502
17-11-20Bến Tre: 227,
Vũng Tàu: 810,
Bạc Liêu: 262
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
391
16-11-20TP HCM: 513,
Đồng Tháp: 358,
Cà Mau: 613
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
584
15-11-20Tiền Giang: 481,
Kiên Giang: 876,
Đà Lạt: 492
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
389
14-11-20TP HCM: 449,
Long An: 080,
Bình Phước: 157,
Hậu Giang: 992
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
484
13-11-20Vĩnh Long: 340,
Bình Dương: 477,
Trà Vinh: 115
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
288
12-11-20Tây Ninh: 317,
An Giang: 174,
Bình Thuận: 143
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
818
11-11-20Đồng Nai: 197,
Cần Thơ: 162,
Sóc Trăng: 961
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
609
10-11-20Bến Tre: 873,
Vũng Tàu: 851,
Bạc Liêu: 093
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
687
09-11-20TP HCM: 094,
Đồng Tháp: 714,
Cà Mau: 510
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
684
08-11-20Tiền Giang: 662,
Kiên Giang: 547,
Đà Lạt: 167
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
631
07-11-20TP HCM: 080,
Long An: 535,
Bình Phước: 767,
Hậu Giang: 456
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
530
06-11-20Vĩnh Long: 530,
Bình Dương: 811,
Trà Vinh: 463
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
615
05-11-20Tây Ninh: 121,
An Giang: 870,
Bình Thuận: 848
Trúng Tây Ninh,
Trúng Bình Thuận
584
04-11-20Đồng Nai: 276,
Cần Thơ: 040,
Sóc Trăng: 157
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
761
03-11-20Bến Tre: 577,
Vũng Tàu: 778,
Bạc Liêu: 814
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
765
02-11-20TP HCM: 927,
Đồng Tháp: 040,
Cà Mau: 396
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
382
01-11-20Tiền Giang: 520,
Kiên Giang: 273,
Đà Lạt: 863
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
472
31-10-20TP HCM: 964,
Long An: 069,
Bình Phước: 172,
Hậu Giang: 083
Trúng TP HCM,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
567
30-10-20Vĩnh Long: 039,
Bình Dương: 363,
Trà Vinh: 743
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
842
29-10-20Tây Ninh: 859,
An Giang: 007,
Bình Thuận: 713
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
554
28-10-20Đồng Nai: 768,
Cần Thơ: 427,
Sóc Trăng: 537
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
296
27-10-20Bến Tre: 340,
Vũng Tàu: 853,
Bạc Liêu: 537
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
552