Đề Đặc Biệt Miền Nam Víp: 1.000.000 VNĐ

Chốt số đẹp tối nay ngày :06-12-20Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Đề Kết quả Theo
06-12-20 Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
05-12-20TP HCM: 85,
Long An: 87,
Bình Phước: 35,
Hậu Giang: 63
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
249
04-12-20Vĩnh Long: 42,
Bình Dương: 67,
Trà Vinh: 61
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
252
03-12-20Tây Ninh: 22,
An Giang: 76,
Bình Thuận: 04
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
265
02-12-20Đồng Nai: 63,
Cần Thơ: 06,
Sóc Trăng: 53
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
248
01-12-20Bến Tre: 64,
Vũng Tàu: 78,
Bạc Liêu: 60
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu
261
30-11-20TP HCM: 00,
Đồng Tháp: 35,
Cà Mau: 06
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
262
29-11-20Tiền Giang: 18,
Kiên Giang: 23,
Đà Lạt: 70
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
251
28-11-20TP HCM: 08,
Long An: 62,
Bình Phước: 39,
Hậu Giang: 68
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
271
27-11-20Vĩnh Long: 89,
Bình Dương: 82,
Trà Vinh: 31
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
227
26-11-20Tây Ninh: 55,
An Giang: 52,
Bình Thuận: 44
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
257
25-11-20Đồng Nai: 57,
Cần Thơ: 47,
Sóc Trăng: 17
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
247
24-11-20Bến Tre: 63,
Vũng Tàu: 46,
Bạc Liêu: 98
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
281
23-11-20TP HCM: 75,
Đồng Tháp: 35,
Cà Mau: 80
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
259
22-11-20Tiền Giang: 72,
Kiên Giang: 16,
Đà Lạt: 46
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
248
21-11-20TP HCM: 50,
Long An: 40,
Bình Phước: 10,
Hậu Giang: 77
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
251
20-11-20Vĩnh Long: 53,
Bình Dương: 47,
Trà Vinh: 36
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
241
19-11-20Tây Ninh: 36,
An Giang: 00,
Bình Thuận: 31
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
273
18-11-20Đồng Nai: 03,
Cần Thơ: 36,
Sóc Trăng: 11
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
259
17-11-20Bến Tre: 27,
Vũng Tàu: 10,
Bạc Liêu: 62
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
267
16-11-20TP HCM: 13,
Đồng Tháp: 58,
Cà Mau: 13
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
253
15-11-20Tiền Giang: 81,
Kiên Giang: 76,
Đà Lạt: 92
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
254
14-11-20TP HCM: 49,
Long An: 80,
Bình Phước: 57,
Hậu Giang: 92
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
227
13-11-20Vĩnh Long: 40,
Bình Dương: 77,
Trà Vinh: 15
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
274
12-11-20Tây Ninh: 17,
An Giang: 74,
Bình Thuận: 43
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
239
11-11-20Đồng Nai: 97,
Cần Thơ: 62,
Sóc Trăng: 61
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
248
10-11-20Bến Tre: 73,
Vũng Tàu: 51,
Bạc Liêu: 93
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
272
09-11-20TP HCM: 94,
Đồng Tháp: 14,
Cà Mau: 10
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
270
08-11-20Tiền Giang: 62,
Kiên Giang: 47,
Đà Lạt: 67
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
248
07-11-20TP HCM: 80,
Long An: 35,
Bình Phước: 67,
Hậu Giang: 56
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
263
06-11-20Vĩnh Long: 30,
Bình Dương: 11,
Trà Vinh: 63
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
243
05-11-20Tây Ninh: 21,
An Giang: 74,
Bình Thuận: 48
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
256