Bạch Thủ Lô Miền Nam Víp: 300.000 VNĐ

Chuyên gia dự đoán xổ số ngày :31-03-20
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Bao Lô Kết quả Theo
31-03-20 Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
30-03-20TP HCM: 85,
Đồng Tháp: 70,
Cà Mau: 54
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
364
29-03-20Tiền Giang: 77,
Kiên Giang: 34,
Đà Lạt: 79
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
333
28-03-20TP HCM: 27,
Long An: 81,
Bình Phước: 24,
Hậu Giang: 85
Trúng TP HCM,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
336
27-03-20Vĩnh Long: 36,
Bình Dương: 57,
Trà Vinh: 35
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
363
26-03-20Tây Ninh: 13,
An Giang: 35,
Bình Thuận: 75
Trượt353
25-03-20Đồng Nai: 36,
Cần Thơ: 07,
Sóc Trăng: 91
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
375
24-03-20Bến Tre: 00,
Vũng Tàu: 73,
Bạc Liêu: 01
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
383
23-03-20TP HCM: 21,
Đồng Tháp: 13,
Cà Mau: 27
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
341
22-03-20Tiền Giang: 73,
Kiên Giang: 93,
Đà Lạt: 97
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
356
21-03-20TP HCM: 49,
Long An: 20,
Bình Phước: 74,
Hậu Giang: 73
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
360
20-03-20Vĩnh Long: 69,
Bình Dương: 62,
Trà Vinh: 85
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
304
19-03-20Tây Ninh: 51,
An Giang: 01,
Bình Thuận: 65
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
359
18-03-20Đồng Nai: 77,
Cần Thơ: 91,
Sóc Trăng: 06
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
352
17-03-20Bến Tre: 55,
Vũng Tàu: 72,
Bạc Liêu: 81
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
347
16-03-20TP HCM: 26,
Đồng Tháp: 85,
Cà Mau: 28
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
379
15-03-20Tiền Giang: 43,
Kiên Giang: 32,
Đà Lạt: 29
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang
372
14-03-20TP HCM: 79,
Long An: 11,
Bình Phước: 11,
Hậu Giang: 30
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
351
13-03-20Vĩnh Long: 70,
Bình Dương: 99,
Trà Vinh: 48
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
365
12-03-20Tây Ninh: 19,
An Giang: 56,
Bình Thuận: 00
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
370
11-03-20Đồng Nai: 06,
Cần Thơ: 16,
Sóc Trăng: 81
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
315
10-03-20Bến Tre: 43,
Vũng Tàu: 89,
Bạc Liêu: 27
Trúng Bến Tre,
Trúng Bạc Liêu
374
09-03-20TP HCM: 47,
Đồng Tháp: 98,
Cà Mau: 78
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
352
08-03-20Tiền Giang: 75,
Kiên Giang: 70,
Đà Lạt: 20
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
357
07-03-20TP HCM: 95,
Long An: 49,
Bình Phước: 90,
Hậu Giang: 75
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
342
06-03-20Vĩnh Long: 12,
Bình Dương: 68,
Trà Vinh: 31
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
371
05-03-20Tây Ninh: 46,
An Giang: 60,
Bình Thuận: 36
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
343
04-03-20Đồng Nai: 74,
Cần Thơ: 94,
Sóc Trăng: 70
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
371
03-03-20Bến Tre: 28,
Vũng Tàu: 80,
Bạc Liêu: 69
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu
340
02-03-20TP HCM: 99,
Đồng Tháp: 52,
Cà Mau: 19
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
330
01-03-20Tiền Giang: 46,
Kiên Giang: 30,
Đà Lạt: 99
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
342
29-02-20TP HCM: 25,
Long An: 28,
Bình Phước: 09,
Hậu Giang: 62
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
349